TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste Pinta Solutions Oy Ab (ml. Pintavest-palvelu)

Versio: 2018_05_23

1        Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Pinta Solutions Oy Ab:n (Pintavest) tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista käytännöistä, prosesseista ja teknologiasta. Näiden tarkoituksena on suojata Pinta Solutions Oy Ab:n asiakkaiden (ml. Pintavest käyttäjät) tietoja. Tämä tietosuojaseloste koskee Pinta Solutions Oy Ab:n yritysjärjestelmää, Pintavest-palvelua ja niihin välittömästi liittyviä henkilötietoja.

 

Käyttämällä Pintavest-palvelua, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön. Käyttämättä jättämisellä voit olla hyväksymättä tämän tietosuojaselosteen sisältöä.

2        Rajoitukset

Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolien sivustoja tai palveluita, joita on käytettävissä Pintavestin kautta tai joita tarvitaan Pintavestin käyttämiseen. Käyttämällä kolmannen palveluntarjoajan sivustoa tai palvelua, käyttäjä siirtyy pois Pintavest-palvelusta ja on kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjen alainen.

 

3        Tietosuojan periaatteet ja oikeusperuste

Pinta Solutions Oy Ab:n tietosuojaperiaatteita ovat:

 1. tietojen käsittelyn laillisuusperusteen ja käyttötarkoituksen ilmoittaminen
 2. kerättävän ja käsiteltävän tietojen ilmoittaminen
 3. tietojen tekninen, hallinnollinen sekä fyysinen suojaaminen
 4. lainmukainen tietojen tarkastus sekä muutospyyntömahdollisuus

Tiedonkäsittelyn oikeusperuste on liiketoiminnan ylläpitämiseen sekä kehittämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyvät tekijät.

4        Pinta Solutions Oy Ab:n rekisterit (ml. Pintavest-palvelu)

 

Pinta Solutions Oy Ab:llä käytössä olevat henkilörekisterit:

 1. Pintavest-palvelun käyttäjärekisteri
 2. Pinta Solutions Oy Ab:n yhteistyökumppani- sekä asiakasrekisteri (myöhemmin, CRM)

Rekisteriselosteet:

 

Rekisteriseloste_käyttäjärekisteri, saatavilla: https://www.pintavest.com/rekisteriseloste_kayttajarekisteri/?lang=fi

 

Rekisteriseloste_CRM, saatavilla: https://www.pintavest.com/rekisteriseloste_crm/?lang=fi

 

4.1       Rekistereiden tietojen tekninen suojaaminen

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterit ja niiden sisältö suojataan teknisesti palomuureilla sekä salasanoilla. Tiedonsiirto Pintavestin sekä asiakkaan välillä suojataan SSL-teknologialla. Pintavest-palvelu, sekä Pinta Solutions Oy Ab:n CRM-järjestelmä varmuuskopioidaan säännöllisesti.

 

4.2       Rekistereiden hallinnollinen suojaaminen

 

Pinta Solutions Oy Ab:n työntekijöillä sekä siihen rinnastettavilla palvelussuhteen omaavilla henkilöillä on pääsy rekistereiden tietoihin erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttäjäoikeuksia valvotaan säännöllisesti ja ei-tietoturvallisten käyttöoikeusyhdistelmien luominen on kielletty yrityksen hallintapolitiikassa. Oikeuksia myönnetään ja poistetaan sitä mukaan, kun yrityksen työntekijät niitä tarvitsevat.

 

4.3       Rekistereiden tietojen fyysinen suojaaminen

 

Asiakkaiden ja muiden henkilöidentietoja pyritään käsittelemään tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat konesalissa/konesaleissa Euroopan Unionin alueella. Näissä konesaleissa ovat käytössä palveluntoimittajan toimesta järjestetyt turvallisuuskäytännöt, pääsynhallinta ja valvonta.

 

Yrityksen rekistereistä tai henkilötiedoista ei ole olemassa paperisia versioita ja niiden tuottaminen on yrityksessä kiellettyä.

 

5        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 

Pinta Solutions Oy Ab (ml. Pintavest) kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavien perusteiden johdosta:

 1. Käyttäjä voi rekisteröitymisen kautta saada käyttöoikeuden Pintavest-järjestelmän käyttöön. Pintavestin käyttö perustuu käyttäjän tunnistamiseen, jonka oleellisena osana on käyttäjän henkilötiedot.
 2. Käyttäjälle voidaan mahdollisesti tarjota, myydä sekä markkinoida Pintavestin tai sen yhteistyökumppaneiden palveluita tai tuotteita.
 3. Käyttäjälle voidaan lähettää sijoittamiseen, tiedottamiseen, talouteen tai säästämiseen liittyvää Pintavestin tai sen yhteistyökumppanin tuottamaa sisältöä.
 4. Käyttäjätietoja käytetään Pintavestin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä toiminnan, tekniikan tai sisällön kehittämiseksi.
 5. Pinta Solutions Oy Ab:n liiketoiminnan kehittämiseksi.
 6. Käyttäjien tilastolliseen analysointiin (mm. evästeet ja google analytics)
 7. Käyttäjän havaitsemien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen

6        Säännönmukaiset tietolähteet

 

Käyttäjää/henkilöä koskevat säännönmukaiset tietolähteet ovat:

 1. Asiakkaalta saadut tiedot eri kommunikointivälineitä käyttäen
 2. Julkiset lähteet (CRM)
 3. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti Pinta Solutions Oy Ab:n ulkopuolelle. Pinta Solutions Oy Ab pidättää kuitenkin oikeuden luovuttaa mm. Pintavestin käyttötietoa tai asiakkuuksiin liittyvää tietoa a.) palvelunsa kehittämiseksi, b.) yhteistyökumppanin asiakaskontaktointia tai toiminnan kehittämistä varten c.) viranomaistarkoituksiin

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle säännöllisesti. Yrityksen käyttämät konesalit sijaitsevat EU- tai ETA-alueella. Hetkellisesti tieto voi käydä EU-alueen ulkopuolella, jolloin Pinta Solutions Oy Ab varmistaa tietosuojan toteutumisen.

9        Rekisteröityjen oikeudet:

 

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 15-22 § mukaisesti oikeus seuraaviin toimenpiteisiin:

 1. tarkastaa henkilötietonsa
 2. oikeus tietojensa oikaisemiseen
 3. oikeus tietojensa poistamiseen
 4. oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen
 5. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 6. oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn

Meihin voi ottaa yhteyttä osoitteella support (at ) pintavest . com, tehdäksesi oikeuksiesi mukaisen pyynnön. Suoritamme kohtuulliset ja toteutettavissamme olevat toimenpiteet vastataksesi pyyntöösi 30 vuorokauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Ollessamme estyneitä toteuttamaan pyyntösi 30 vuorokauden aikana, ilmoitamme sinulle syyt siihen sekä annamme arvion pyyntösi toteuttamisaikataulusta. Pidätämme pyynnöt, jotka esiintyvät kohtuuttoman usein. Pidätämme myös oikeuden poistaa henkilön tiedot rekisteristämme omasta päätöksestämme.

 

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun niille on käyttöä Pintavestin palveluntarjoamiseksi tai markkinoimiseksi, niin kauan kuin se on lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan myös anonymisoida, jolloin osa tiedosta jää Pintavestin palveluun, mutta sitä ei ole yhdistetty henkilöön.

10    Tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen

 

Ilmoitus rekisteröidylle (käyttäjille) tehdään rekisterinpitäjän toimesta, mikäli tietosuojaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille tai vapauksille. Ilmoituksessa esitetään tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty. Ilmoitus tietosuojaviranomaiselle tehdään 72 tunnin kuluessa ilmitulosta, mikäli tietosuojaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

11    Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Pinta Solutions Oy Ab kehittää toimintaansa sekä palveluitaan (ml. Pintavest) jatkuvasti ja pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen tai rekisteriselosteiden muokkaamiselle tai rekistereiden lisäämiselle. Muutoksista ilmoitetaan Pintavest-palvelussa tai tässä tietosuojaselosteessa. Tämä tietosuojaseloste tulisi lukea säännöllisesti. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Pintavest-sivustolla.

12    Yhteystiedot tietosuoja- tai rekisteriasioissa

 

Pinta Solutions Oy Ab

Support (at) pintavest.com